Dodany: 2012-06-15 11:42:56

 

Organy Izby AdwokackiejIzba adwokacka jak stwierdza adwokat olsztyn ma swoje organy. Organy te mają przydzielone jasne funkcje, celem każdego z tych organów jest nic innego jak realizacja zadań jakie zostały jej nadane i określone na mocy prawa i za pomocą uchwał Izby adwokackiej, przyznaje adwokat olsztyn.

 

W skład izby adwokackiej wchodzą aplikanci adwokaccy i czyni adwokaci wraz z delegatami adwokatami. To z nich tworzone są organy Izby adwokackiej jednym z członków jest adwokat olsztyn. Izba adwokacka i jej organy mają zasięg terytorialny określony przez samą Izbę. Organy Izby adwokackiej to sąd dyscyplinarny, komisja rewizyjna, okręgowa rada adwokacka. To w sumie tylko trzy organy nic więcej.

 

Sąd dyscyplinarny służy do osadzania adwokatów gdy postępują łamiąc niektóre przysięgi prawnicze lub nie wywiązują się ze swoich zobowiązań których jest nie mało. Komisja rewizyjna to organ przygotowawczy dla różnego typu wniosków i ponownego rozpatrywania spraw w trybach różnych w tym też zmiennych. Ponadto w skład organów wchodzą kolejno jeszcze okręgowa rada adwokacka, odpowiada za pomyślne realizowanie procedur administracyjnych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Organy Izby Adwokackiej
Nick: