Dodany: 2013-03-26 10:35:03

 

Jak zostać radcą prawnymZanim radca prawny katowice rozpocznie swoją działalność musi ukończyć studia prawnicze, aplikację radcowską, a następnie zdać egzamin radcowski i być wpisanym na listę radców prawnych.

 

Podczas studiów prawniczych trwających 6 lat zdobywa on obszerną wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, rzymskiego itp. Po odbyciu studiów czeka go jeszcze trzyletnia aplikacja radcowska, na którą prowadzi egzamin konkursowy w formie testu. Aby pozytywnie przejść test przyszły radca prawny Katowice musi udzielić poprawnej odpowiedzi na 100 ze 150 pytań.

 

Aplikacja radcowska ma za zadanie przygotować kandydata do zawodu od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Pod koniec każdego roku nauki aplikanta czeka kolokwium, a na zakończenie musi przystąpić do egzaminu radcowskiego, na który składa się pięć części pisemnych. Pierwsza część to test zawierający 100 pytań, następne zaś, to zadania z różnych dziedzin prawa. Jeśli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, przyszły radca prawny Katowice składa wniosek o wpisanie go na listę radców prawnych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak zostać radcą prawnym
Nick: