Dodany: 2010-07-19 11:00:31

Prawo konstytucyjnePrawo konstytucyjne to normy prawne, które określają generalne zasady funkcjonowania państwa. Prawo konstytucyjne definiuje ustrój państwa, sposoby ealizowania w państwie praw obywatelskich, sposoby stanowienia praw w kraju, a także źródła prawa i hierachię państwową. Podstawą prawa konstytucyjnego jest oczywiście konstytucja.

 

Znajduje ona swoje rozwinięcie w tworzonych w kraju ustawach. Każdy stanowiony akt prawny musi być zgodny z konstytucją. Polska uzyskała swoją pierwszą konstytucję w 1791 roku. Byłą to pierwsza europejska konstytucja. Od  tego czasu onstytucja naszego kraju oczywiście ewoluowała. Aktualna konstytucja powstała w 1997 roku i zostałą podpisana przez ówczesnego Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecna konstytucja określa kilka naczelnych zasad, które charakteryzują Rzeczpospolitą Polską.

 

Są to:

- zasada suwerenności narodu,

- zasada demokratycznego państwa prawnego,

- zasada niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej,

- zasada przyrodzonej godności człowieka,

- zasada republikańskiej formy państwa,

- zasada unitarnej formy państwa,

- zasada społeczeństwa obywatelskiego,

- zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu,

- zasada społecznej gospodarki rynkowej,

- zasada reprezentacji politycznej,

- zasada społecznej gospodarki rynkowej,

- zasada podziału władzy i równowagi władz,

- zasada niezależności oraz współdziałania państwa i Kościołów oraz innych związków wyznaniowych,

- zasada pomocniczości..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo konstytucyjne
Nick: