Dodany: 2010-07-19 11:50:01

Prawo karnePrawo karne częstochowa ma zastosowanie w przypadku aspołecznych zachowań jednostek. Przewiduje zastosowanie kary o wadze odpowiedniej do winy.

 

Ogólnie prawo karne podzielić możemy na:

- prawo karne materialne, czyli prawo właściwe, normujące zasady zachowania,

- prawo karne procesowe, normujące postępowanie w sprawach przeciwko osobom powodującym czyny zabronione,

- prawo karne wykonawcze, normujące wykonywanie orzeczonych kar. 

 

Do źródeł prawa karnego zaliczamy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. 

 

Prawo karne bardzo blisko związane jest z prawem karnym nieltnich oraz z prawem karnym skarbowym. Niektórzy zaliczają Kodeks karny skarbowy również do źródeł prawa karnego. Prawo karne gwarantuje nam zapewnienie poczucia sprawiedliwości oraz ochrony. Niektórzy specjaliści dzielą prawo karne na prawo wykroczeń - odnoszące się do zachowań o niskiej szkodliwości społecznej oraz na prawo karne w ścisłym tego słowa znaczeniu - odnoszące się do poważnych przestępstw..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo karne
Nick: