Dodany: 2010-07-19 12:05:21

Prawo administracyjnePrawo administracyjne reguluje stosunki panujące pomiędzy organami administracyjnymi między sobą, a także między organami administracyjnymi i obywatelami.

 

Prawo to jest wyjątkowe, gdyż do jego wykonania można użyć przymusu państwowego. Prawo administracyjne sięga swoimi korzeniami XVIII wieku. Podczas rewolucji francuskiej obuwatel nabrał szczególnych praw i mógł występować z roszczeniami do organów administracji państwowej.  Blisko z prawem adminitracyjnym związane jest prawo urzędnicze, które reguluje zasady działania urzędników w państwie.

 

Polskie prawo administracyjne obejmuje następujące części:

- prawo administracyjne ustrojowe będące wyznacznikiem struktur i działania organów administracji publicznej,

- prawo administracyjne materiale, które reguluje normy postępowania organów administracji państwowej i obywateli,

- prawo administracyjne procesowe regulujące szczegółowo zasady postępowania administracyjnego.

 

Do głównych zagadnień prawa administracyjnego zaliczyć możemy:

- wyznaczenie struktury organów administracji,

- prawne formy działania organów administracji,

- rodzaje postępowań administracyjnych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo administracyjne
Nick: