Dodany: 2010-07-19 12:23:17

Prawo rodzinnePrawo rodzinne i opiekuńcze jest stosunkowo młodą gałęzią prawa. Pierwotnie sprawy rodzinne załatwiona we własnym, rodzinnym gronie.

 

Dopiero XVIII wiek przyniósł ingerencję państwa w sprawy rodzinne, a wiek XIX zdelegalizował fizyczne karcenie dzieci. Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje i normuje wszelkie stosunki paujące w rodzinie, zarówno mjątkowe, jak i niemajątkowe, a także stosunki z osobami trzecimi. Źródłem prawa rodzinnego jest powstały w 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zajmujący się szczegółowo zagadnieniem rodziny.  Uważa się, iż kodeks ten jest uzupełnieniem Kodeksu cywilnego.

 

Zagadnienia poruszane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to m.in.:

- małeżeństwo,

- rozwód,

- separacja, 

- zobowiązania alimentacyjne,

- opieka nad nieletnimi,

- kuratela.

 

Ostatnia nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego miała miejsce w 2009 roku..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo rodzinne
Nick: