Dodany: 2010-07-19 13:37:55

Prawo międzynarodowePrawo międzynarodowe nazywane jest bardzo często prawem międzynarodowym publicznym. Ta rozległa gałąź prawa zajmujesię szroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi.

 

Regulacje prawne w prawie międzynarodowym dotyczą poszczególnych państw, organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów tegoż prawa. Prawo międzynarodowe, mimo tego, że w obecnej formie utworzone stosunkowo niedawno, rozwijało się od czasów starożytnych. Pierwsze ukłądy międzynarodowe ograniczały sięw zasadzie do prowadzenia wojen oraz zawierania paktów o nieagresji. W średniowieczu pojawiać zaczęły się pierwsze formy związane z prawem międzynarodowym, np. związki państw. Różne elementy współczesnego prawa międzynarodowego można odszukać już w tamtych czasach. PIerwsze współczesne regulacje międzynarodowe również odnosiły się do zasad wojny i zasad pokoju.

 

Źródłami prawa międzynarodowego są umowy międzynarodowe, zwyczaje międzynarodowe oraz ogólne zasady prawa. Prawo międzynarodowe nie ma nadrzędnego ustawodawcy, co oznacza, że to podmioty prawa, czyli państwa, na drodze umów ustalają pewne reguły. Nie istnieje również żadna jednostka, które może przymusić państwo do stosowania się do norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe jest jednak i bez tego respektowane przez większość państw, gdyż tylko współpraca międzynarodowa daje państwom szansę na rozwój..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo międzynarodowe
Nick: