Dodany: 2010-07-20 14:29:42

Prawo celnePrawo celne reguluje zasady i tryby związane z przewozem na obszary celne naszego kraju, jak i jego wywozem. Reguluje związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

 

Polskie prawo celne uległo znacznej zmianie zaraz po wejściu kraju do Unii Europejskiej. Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa celnego są Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Przepisy Wykonawcze. Każda osoba, która chce dokonać przewozu lub wywozu towaru, może uzyskać stosowne informacje prawne z tym związane u organów celnych. Każdy wprowadzony na teren kraju towar podlega dozorowi celnemu czyli musi podlegać kontroli celnej zgodnej,z obowiązującymi przepisami.

 

Jeśli towar zostanie nielegalnie wprowadzony na obszar państwa organ celny podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu uregulowania ich sytuacji łącznie ze sprzedażą towarów. Polska jako członek Unii Europejskiej objęta jest unią celną z innymi krajami Europy – towary przywożone do Polski i wywożone z niej w obrębie Wspólnoty nie są objęte cłem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo celne
Nick: