Dodany: 2010-07-20 14:39:34

Prawo kanonicznePrawo kanoniczne jest to prawo obowiązujące w Kościele katolickim. Oznacza również dyscyplinę naukową, której przedmiotem są normy mieszczące się w systemie prawa kanonicznego.

 

Nazwa prawa kanonicznego pochodzi od jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych – kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów tworzyły prawo. Prawo kanoniczne może być stanowione przez papieża – prawo papieskie, sobór – prawo soborowe oraz przez dykasterię kurii rzymskiej – ius constitutum. W zakres prawa kanonicznego wchodzi m.in. prawo małżeńskie, wyznaniowe. Prawo kanoniczne reguluje kwestie dotyczące małżeństw kościelnych. W terminologii prawa kościelnego nie istnieje „rozwód”. Małżeństwo może zostać jedynie unieważnione.

 

Kanon kościelny stanowi, że zawarte małżeństwo nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej innej przyczyny, oprócz śmierci. Dlatego też w Kościele istnieje jedynie orzeczenie o nieważności małżeństwa. Jeżeli nie zostały spełnione odpowiednie warunki, przed Bogiem małżeństwa nie ma. Nieważność takiego sakramentu orzec może, na wniosek jednego z małżonków, sąd kościelny. Konsekwencją takiego wyroku jest wolność obu stron i możliwość zawarcia ślubu kościelnego z kimś innym.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo kanoniczne
Nick: