Dodany: 2010-07-20 14:41:10

Prawo lotniczePrawo lotnicze reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego i pasażerskiego. Przepisy tego prawa stosuje się także to polskiego lotnictwa. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem państwowego i wojskowego.  Są to głównie państwowe statki powietrzne oraz lotniska wykorzystywane wyłączenie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych. Lotnictwo wojskowe posiada odrębne przepisy, regulujące stosunki prawne, z zakresu jego działalności. Prawo lotnicze dotyczy także przepisów bezpieczeństwa oraz zachowań pasażerów i personelu na pokładzie samolotu. Uzasadnia konieczność wezwania służb porządkowych, w określonych przepisami przypadkach. Prawo lotnicze określa również zakres przestrzeni powietrznej danego państwa. Przestrzeń powietrzna podlega zwierzchnictwu terytorialnemu państwa. W efekcie, żadne państwo nie dopuszcza do swojej przestrzeni obcych samolotów bez swojej wyraźnej zgody. Takie zezwolenie może wynikać z umowy międzynarodowej albo z aktu wewnętrznego państwa i może dotyczyć przelotów wielokrotnych lub jednego konkretnego. W locie jednak, statek powietrzny podlega prawu tego państwa, do którego należy przestrzeń powietrzna.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo lotnicze
Nick: