Dodany: 2010-07-20 14:42:45

Prawo medycznePrawo medyczne to zespół norm prawnych regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem, a lekarzem.  Dotyczy również sposobu funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej, a także innych placówek świadczących usługi medyczne (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety). Prawo medyczne reguluje także sposoby wykonywania zawodów medycznych oraz aspekty etyczne z nimi związane. Prawo medyczne zawiera regulacje dotyczące tajemnicy lekarskiej oraz problemów związanych z religią i medycyną. Określa normy postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, a np. transfuzji krwi. Kiedy pacjent innego wyznania nie zgadza się na transfuzję. Prawo medyczne dotyczy także kwestii moralnych i etycznych, traktuje o takich zagadnieniach jak aborcja i eutanazja, a także o pobieraniu komórek macierzystych z wyhodowanych embrionów ludzkich. Prawo medyczne określa normy, według których powinien zachowywać i wykonywać swój zawód lekarz. Wiąże go tajemnicą lekarską i przysięgą ratowania życia w każdym wypadku..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo medyczne
Nick: