Dodany: 2010-07-20 14:37:43
images/paragraf.JPGbd64b.JPGPrawo bankowe – jest to zespół norm prawnych regulujących powstawanie, działanie oraz likwidowanie instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Dodany: 2010-07-20 14:36:14
images/paragraf.JPG2da90.JPGPrawo budowlane – jest to zbiór norm prawnych i przepisów regulujących działalność związaną z projektowaniem, budową i jej nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Dodany: 2010-07-20 14:33:57
images/paragraf.JPG6ae32.JPGPrawo autorskie – jest to szerokie pojęcie prawnicze oznaczające: po pierwsze ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

Dodany: 2010-07-20 14:31:44
images/paragraf.JPG02f72.JPGPrawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady użytkowania energii i paliw oraz określa organy właściwe w sprawach gospodarowania paliwami i energią. Ustanowiona dnia 10 kwietnia 1997 przez Sejm.

Dodany: 2010-07-20 14:29:42
images/paragraf.JPGd315e.JPGPrawo celne reguluje zasady i tryby związane z przewozem na obszary celne naszego kraju, jak i jego wywozem. Reguluje związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.