Dodany: 2010-07-19 11:36:51
images/paragraf.JPGb9f46.JPGPrawo pracy dotyczy osób połączonych ze sobą stosunkiem pracy. Chodzi tu oczywiście o pracodawców i pracowników.

Dodany: 2010-07-19 11:15:39
images/paragraf.JPGc798c.JPGPrawo cywilne dotyczy osób pozostających na równorzędnym szczeblu hierachii prawnej. Żadna ze stron nie ma prawa narzucić drugiej swojej woli. Wszelkie więc spory i niedomówienia roztrzygane są na drodze cywilnoprawnej. Prawo cywilne dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym przyznano zdolność prawna.

Dodany: 2010-07-19 11:00:31
images/paragraf.JPG4edc0.JPGPrawo konstytucyjne to normy prawne, które określają generalne zasady funkcjonowania państwa. Prawo konstytucyjne definiuje ustrój państwa, sposoby ealizowania w państwie praw obywatelskich, sposoby stanowienia praw w kraju, a także źródła prawa i hierachię państwową. Podstawą prawa konstytucyjnego jest oczywiście konstytucja.

Dodany: 2010-07-19 10:45:39
images/sad.JPG8e27d.JPGPrawo wewnętrzne to ogólna nazwa aktów normatywnych, które wydawane są na terenie danego kraju.

Dodany: 2010-07-19 10:38:01
images/waga2.pngd71a8.pngŹródła prawa w ujęciu formalnym (normodawczym) to teksty zawierające normy prawa obowiązującego. W systemie prawa ustawowego, źródła prawa w ujęciu formalnym to akty stanowienia prawa sensu stricto (np. ustawy, rozporządzenia) oraz umowy stanowiące formę tworzenia prawa, w których to poszczególne strony ustalają obowiązujące normy (np. układy zbiorowe pracy).