Dodany: 2010-07-20 14:42:45
images/paragraf.JPGad1d9.JPGPrawo medyczne to zespół norm prawnych regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem, a lekarzem.

Dodany: 2010-07-20 14:41:10
images/paragraf.JPGd8813.JPGPrawo lotnicze reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego i pasażerskiego. Przepisy tego prawa stosuje się także to polskiego lotnictwa. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem państwowego i wojskowego.

Dodany: 2010-07-20 14:39:34
images/paragraf.JPG3fd3f.JPGPrawo kanoniczne jest to prawo obowiązujące w Kościele katolickim. Oznacza również dyscyplinę naukową, której przedmiotem są normy mieszczące się w systemie prawa kanonicznego.

Dodany: 2010-07-20 14:37:43
images/paragraf.JPGbd64b.JPGPrawo bankowe – jest to zespół norm prawnych regulujących powstawanie, działanie oraz likwidowanie instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Dodany: 2010-07-20 14:36:14
images/paragraf.JPG2da90.JPGPrawo budowlane – jest to zbiór norm prawnych i przepisów regulujących działalność związaną z projektowaniem, budową i jej nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.