Dodany: 2012-07-05 09:35:49
images/600px-Cornflower_blue_check.svg.png8334f.png Testament to papier poświadczający wolę pewnej osoby jej ostatnią wolę do przekazania majątku innym. Testament jest czymś wyjątkowym to dokument zawierający ostatnią wolę zmarłego która ma być wypełniona przez osobę wskazaną przez zmarłego jeśli osoba w nim przedstawiona przyjmie testament zaznacza notariusz katowice.

Dodany: 2012-07-05 09:34:23
images/600px-Check.svg.png12b94.png Poświadczenie własnoręczności podpisu jest bardzo ważną czynnością prawną sami nie mamy na tyle mocy prawnej żeby poświadczyć o własnoręczności naszego podpisu. Potrzebny jest świadek jedynym wiarygodnym świadkiem po stronie prawa może tu być tylko i wyłącznie notariusz katowice.

Dodany: 2012-07-05 09:32:28
images/600px-B-check.svg.pnga8ea3.png Odpisy są czymś naturalnym w naszym systemie prawnym to norma. Są one nam konieczne z wielu powodów i przyczyn, każdy z nas potrzebuje dokumentów które musi złożyć w kilku miejscach i wtedy odpis jest jak znalazł.